پنل هوشمند ملودی  Melody 5B

این کلید دیواری Smart-BUS Enabled با 5 دکمه جداگانه است.

کلید ها فشاری بود و LED نشانگر فعال و غیر فعال دارد

دارای پورت پلاگین IR-Eye برای فعال کردن HH Remote