ریموت کنترل چند کاره خانه هوشمند:

کنترل ساده از راه دور، نورپردازی ، خواب ، MOODسناریو ، پخش موسیقی ، کنترل سیستم سرمایش و گرمایش HVAC ، سرویس ، فعال و غیر فعالسازی سیستم امنیت ، Drapes ++ با فشار آسان یک دکمه به راحتی  بر روی کاناپه .

مزایا:
  • کنترل سیستم سرمایش گرمایش
  • کنترلرسیستم صوتی
  • کنترل روشنایی
  • کنترل سیستم های ریموتی مانند تلوزیون، اسپیلت و …
  • کنترل مقابل برقی و …