قفل های هوشمند دیجیتال باشگاهی

قفل های هوشمند دیجیتال باشگاهی

قفل های هوشمند دیجیتال باشگاهی

سیستم-مدیرت-ساختمان-bms

سیستم مدیریت ساختمان(BMS)

سیستم مدیریت ساختمان(BMS) Building management system ویا به اصطلاح سیستم مدیریت هوشمند ساختمان به مجموعه سخت افزلرها و نرم افزارهایی اطلاق میشود که به منظور مانیتورینگ و کنترل یکپارچه قسمت های مهم و حیاتی در ساختمان نصب مشوند. وظیفه این مجموعه پایش مداوم بخش های مختلف ساختمان و اعمال فرامین به انها به نحوی است […]