ماژول ترکیبیMix 24

این ماژول اصالتا ماژولی هتلی است اما برای مصارف خانه هوشمند با استفاده از رله کمکی بدلیل پایین بودن جریان رله ها قابل استفاده است.

این ماژول توانایی کنترل 4 سرخط دیمری برای تنظیم شدت نور و 20 کانال رله برای خاموش روشن کردن مصرفی های مورد نیاز هتل و خانه هوشمند را دارد.

 

مزایا:
  • 4Ch Dimmer 1A, 20Ch Relay 2A
  • ارای چهارکانال دیمر یک کانال4Ch Dimmer 1A
  • ارای 20 کانال رله 2 آمپر20Ch Relay 2A
  • ارای قابلیت برنامه نویسی دستی
  • شدار: نیاز به رله کمکی دارد برای حفاظت از ماژول
  • ناسب برای کنترل لایتنگ ، 50-60 هرتز
  • رین با 24VAC / 12mA کار می کند
  • قابل ارتقا از طریق کابل USB
  • بروزرسانی وضعیت راه اگر به صورت دستی در سمت رله غلبه کرده اید
  • قابل جفت شدن دستی کانال ها ((inter lock